Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm non A Túc được thành lập vào ngày 14 tháng 02 năm 2006 trên cơ sở tách ra từ Trường Tiểu học A Túc.

Trường là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Hướng Hóa để giao dịch và hoạt động.