thứ/ ngày                           nội dung thực hiện                                                        người thực hiện
thứ 2
ngày 23/4           
- Dự lễ tổng kết ATTP tại UBND huyện                      - Hiệu trưởng
thứ 3
ngày 24/4
- Dự lễ tổng kết các hội thi năm học 2017-2018
- Nộp sáng kiến kinh nghiệm
- Hiệu trưởng, Cô Mai
- Toàn trường 
thứ 4
ngày 25/4
- Ngỉ Lễ Dỗ Tổ Hùng Vường- Toàn trường
thứ 5
ngày 26/4
- Chấm sáng kiến kinh nghiệm- BGH
Thứ 6
ngày 26/4
- Nộp SKKN về Phòng GD&ĐT
- Nộp Phiếu chấm điểm thi đua về khối MN
- Tập huấn theo dõi, giám sát hoạt động giáo dục trong trường Mầm non
- Văn phòng
- Văn phòng
- BGH